Rodinné centrum

Momíkov

Mgr. Bc. Simona Dočkalová

Vystudovala jsem speciální pedagogiku na Masarykově univerzitě. Zaměření na logopedii, psychopedii a SPU. Absolvovala jsem řadu kurzů, jako například KUPOZ, KUPREV, Rozvoj jazykových schopností dle D.B. Elkonina, Metodu dobrého startu, Neurovývojovou stimulaci, různé diagnostické baterie a tak dále.
Jsem učitelka, speciální pedagožka a maminka malého chlapečka. Při práci s dětmi se snažím vždy o individuální přístup.

Již při studiu jsem pracovala jako asistentka pedagoga a vychovatelka ve školní družině, v mateřské škole. Následně jsem pracovala jako učitelka a speciální pedagožka.
Logopedické péči, předškolní přípravě dětí a speciálně pedagogickému poradenství se věnuji 6 let.